Wywiadówka

W dniach od 29 listopada do 4 grudnia zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielami instrumentu głównego. Spotkania z nauczycielami w klasach podczas zajęć indywidualnych dziecka.

Informacja dla Rodziców:

Dyrekcja zaprasza wszystkich rodziców, którzy nie odebrali loginów do dziennika elektronicznego Fryderyk ( szczególnie rodziców klas pierwszych ) do sekretariatu po ich odbiór.

 

Nowy sprzęt w SSM I st. w Jeżowem.

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Jeżowem wzbogaciła się o nowy sprzęt muzyczny.

W ramach zadania pn. Podniesienie jakości kształcenia w SSM I st. w Jeżowem zakupiono fortepian Yamaha, pianino Yamaha – 3 szt. oraz monitor interaktywny Newline Trutouch.

Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości nauczania młodych adeptów sztuki.

Posłuży nauce gry i pomoże w realizacji szeroko pojętych działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych.

Sprzęt muzyczny został zakupiony z programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wartość całkowita zadania wyniosła 93 000,00 zł, z czego 73 000,00 zł to dofinansowanie.

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły dziękują za dobrowolne wpłacanie składek na konto

Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem.

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 100 zł za rok szkolny,
za drugie dziecko 50%, za trzecie dziecko 0% oraz wpłatę na
renowację instrumentów – 100 zł. (jeżeli uczeń wypożyczył instrument szkolny).

Istnieje możliwość zapłaty całej składki z góry lub na raty.

Wpłat można dokonywać:

  • wpłaty gotówkowe w sekretariacie szkoły,
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Jeżowe

Rada Rodziców SSM I stopnia Jeżowe

nr rachunku 42 9430 1029 3005 9663 3000 0001

tytułem: „imię i nazwisko ucznia, Darowizna na Radę Rodziców”

Śpiew w C” Słowa: Monika Partyk Muzyka: Andrzej Zarycki         Wykonawcy: Soliści: Aleksander Moskal, Dominika Przybysz, Wiktoria Zajdel, Patrycja Zegar,

Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej Dyrygent: Katarzyna Sobas 

   Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni Dyrygent: Elżbieta Przystasz   

  Chór Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem Dyrygent: Agnieszka Tomaszek

     Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach Dyrygent: Katarzyna Sobas 

  Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie Dyrygent: Agnieszka Tomaszek

   Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie Dyrygent: Grzegorz Oliwa

 Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu Dyrygent: Ryszard Kusek

Nagranie i realizacja dźwięku: Dominik Cynar, Dirty Sound Records        Zdjęcia i montaż: SuroganMedia     www.SuroganMedia.com

Błysła na niebie gwiazda.

słowa i muzyka: autor nieznany

opracowanie: Andrzej Mozgała

Błysła na niebie gwiazda światłami Betlejemu,

jej blask przenika serca, ogarnia całą ziemie,

jej blask przenika serca, ogarnia całą ziemie.

Po jej srebrzystym drżeniu i po promieniu złotym,

idzie Dziecina Boża ukoić nam tęsknotę,

idzie Dziecina Boża ukoić nam tęsknotę.

Dzieciątko niesie miłość, dobroć jak opłatek,

uśmiech przebaczeń, jasność przemienia mrozu kwiaty.

Dzieciątko wśród nas staje podając swe rączęta,

dziś uraz i zadraśnięć niech nikt już nie pamięta,

dziś uraz i zadraśnięć niech nikt już nie pamięta.

Dziś sobie przebaczamy nawzajem, bo dziecię

nasz Zbawiciel światu swój pokój daje,

bo dziecię nasz Zbawiciel światu swój pokój daje.

Tym boskim miłowaniem, rącząt różowością

objęło glob tej ziemi Bóg który jest miłością.

A Ty nas, matulu.

Słowa: Monika Partyk

Muzyka: Włodzimierz Korcz

Śniegu nam teraz trzeba, gdzie jest ten biały śnieg,

co czarne przykryje nieba aż po radości brzeg.

Mrozu wielkiego chcemy niech rzeką płyną kry

by wstrzymać nurt głuchy, niemy z którym mknie statek zły.

Niech już zabłyśnie gwiazdka ta, co najpierwsza z gwiazd,

niech zacznie się opowiastka, siódmy, zielony las.

Trzeba nam tu Betlejem choć jest daleko stąd,

by dało nam swą nadzieję rosnącą wciąż jak pąk.

Trzeba nam teraz żłóbka i w deskach żłóbka dziur,

by dojrzeć, że czasem Bóg ma nawet mniej niż my tu.

Trzeba nam dziś Trzech króli złota, kadzidła i słów,

co nocą potrafią przytulić Boga i nas do snu.

Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj

a Ty nas Matulu wraz z nim utulaj.

Zamknijmy znużone płaczem powieczki ,

utulmy zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże Jezuniu, Lulajże lulaj

a Ty nas Matulu wraz z nim utalaj.

 Song o wolności

Słowa : Monika Partyk

Muzyka: Włodzimierz Korcz

Dałeś nam Panie skrzypce i flety i wszystkie świata dźwięki.

Dałeś symfonii i ciszy przepych, trele, hymny i jęki.

Niech w trąby dmą na życia cześć i w bębny biją aż do kości,

ja wolę, Panie cichą pieśń co nie zagłuszy mi wolności.

Dałeś nam, Panie, serca i oczy dla innych serc i oczu.

Czemu nie raz, jak czarne witraże nic nie widzą wokół?

Ślepcy już poszli w czarny gaj bo żyli tak jak żyć nie wolno.

Odpuść im Panie,  mniej zaś daj świetlistooką złotą wolność.

 Dałeś nam, Panie, początek i kres i wszystko, co pomiędzy.

Powiedz, o Panie, że Tobie wbrew wściekłe nic szczerzy zęby.

Gdy do odwrotu sygnał dasz, gdy mnie ostatni schwyta pościg,

zabierz, co dałeś: ręce, czas, lecz nie odbieraj mi wolności.

Szanowni rodzice,

w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego w naszej szkole, zapraszam wszystkich rodziców/opiekunów po odbiór loginów i haseł.

Dane te otrzymają Państwo po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem szkoły, pod numerem telefonu 606 782 749 lub drogą mailową : ssm_dyrektor@interia.pl 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Maciej Woch

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem.

POBIERZ 

Fotorelacja z projektu Song o wolności

ZAPRASZAMY DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przyjmowani są bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach:

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;

Wymagane dokumenty:

  1. WniosekPobierz
  2. Kwestionariusz Pobierz
  3. OświadczeniePobierz
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.
  5. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego (art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy), albo opinię, o której mowa w art. 36 ust.2 pkt 2 ustawy     w przypadku kandydatów, którzy w danym roku poprzedzającym rok szkolny nie ukończyli 7 roku życia.

KRYTERIA WIEKOWE

Cykl sześcioletni

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a także kandydaci, którzy ukończą 6 lat – pod warunkiem, ze korzystali z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym maja rozpocząć naukę w szkole, albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej.

Cykl czteroletni

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Ze wskazaniem wieku dla kandydatów w specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara,  7 – 8 lat.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju (zamknięta szkoła) – informujemy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

Dokumenty należy wypełnić pismem drukowanym, podpisać, zeskanować ( lub zrobić zdjęcie) i wysłać na adres e-mail: ssm_dyrektor@interia.pl

UWAGA – DOKUMENTY PRZYJMUJEMY BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

O TERMINIE I FORMIE PRZESŁUCHAŃ KANDYDATÓW BĘDZIEMY INFORMOWAĆ ZAINTERESOWANYCH TELEFONICZNIE

II Konkurs duetów instrumentalnych Młody Kameralista zostaje odwołany.

W związku z rozpoczęciem zdalnego nauczania od 25.03.2020r. prosimy rodziców uczniów naszej szkoły o wypełnienie

i przesłanie mailem formularza na nasz adres w trybie pilnym. 

Formularz kontaktowy

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 szkoła będzie zamknięta do odwołania. 

Rekrutacja kandydatów do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w późniejszym terminie.

Zainteresowanych prosimy kontaktować się wyłącznie 

telefon: 606782749

e-mail: ssm_dyrektor@interia.pl

Szanowni Państwo,
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem oraz Fundacja Wspierania
Kultury „AMADEUSZ” mają zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w II Konkursie Duetów Instrumentalnych „MŁODY KAMERALISTA”,
który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2020 r.
w SSM I stopnia w Jeżowem.  Konkurs kierowany jest do uczniów klas
fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli i fletu.
Regulamin uczestnictwa oraz kartę zgłoszeń znajdą Państwo w załączniku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu przekazują:
mgr Marek Sękiel – Dyrektor SSM I st. w Jeżowem
tel. 600 452 228, e- mail: sekretariat@muzycznajezowe.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgloszenia młody kameralista

I Konkursu Duetów Instrumentalnych

I Konkurs Duetów Instrumentalnych “Młody Kameralista”.

Organizatorami są Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem</p%3