Song o wolności

Słowa : Monika Partyk

Muzyka: Włodzimierz Korcz

 

Dałeś nam Panie skrzypce i flety i wszystkie świata dźwięki.

Dałeś symfonii i ciszy przepych, trele, hymny i jęki.

Niech w trąby dmą na życia cześć i w bębny biją aż do kości,

ja wolę, Panie cichą pieśń co nie zagłuszy mi wolności.

 

Dałeś nam, Panie, serca i oczy dla innych serc i oczu.

Czemu nie raz, jak czarne witraże nic nie widzą wokół?

Ślepcy już poszli w czarny gaj bo żyli tak jak żyć nie wolno.

Odpuść im Panie,  mniej zaś daj świetlistooką złotą wolność.

 

 Dałeś nam, Panie, początek i kres i wszystko, co pomiędzy.

Powiedz, o Panie, że Tobie wbrew wściekłe nic szczerzy zęby.

Gdy do odwrotu sygnał dasz, gdy mnie ostatni schwyta pościg,

zabierz, co dałeś: ręce, czas, lecz nie odbieraj mi wolności.

 

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

         W związku z pojawieniem się nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaje przedłużony okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do 29.11.2020r.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Maciej Woch

Szanowni rodzice,

w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego w naszej szkole, zapraszam wszystkich rodziców/opiekunów po odbiór loginów i haseł.

Dane te otrzymają Państwo po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem szkoły, pod numerem telefonu 606 782 749 lub drogą mailową : ssm_dyrektor@interia.pl 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Maciej Woch

 

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem.

POBIERZ 

 

Fotorelacja z projektu Song o wolności

 

 

ZAPRASZAMY DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przyjmowani są bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach:

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;

Wymagane dokumenty:

  1. WniosekPobierz
  2. Kwestionariusz Pobierz
  3. OświadczeniePobierz
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.
  5. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego (art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy), albo opinię, o której mowa w art. 36 ust.2 pkt 2 ustawy     w przypadku kandydatów, którzy w danym roku poprzedzającym rok szkolny nie ukończyli 7 roku życia.

KRYTERIA WIEKOWE

Cykl sześcioletni

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a także kandydaci, którzy ukończą 6 lat – pod warunkiem, ze korzystali z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym maja rozpocząć naukę w szkole, albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej.

Cykl czteroletni

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Ze wskazaniem wieku dla kandydatów w specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara,  7 – 8 lat.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju (zamknięta szkoła) – informujemy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

Dokumenty należy wypełnić pismem drukowanym, podpisać, zeskanować ( lub zrobić zdjęcie) i wysłać na adres e-mail: ssm_dyrektor@interia.pl

UWAGA – DOKUMENTY PRZYJMUJEMY BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

O TERMINIE I FORMIE PRZESŁUCHAŃ KANDYDATÓW BĘDZIEMY INFORMOWAĆ ZAINTERESOWANYCH TELEFONICZNIE

 

 

II Konkurs duetów instrumentalnych Młody Kameralista zostaje odwołany.

 

 

W związku z rozpoczęciem zdalnego nauczania od 25.03.2020r. prosimy rodziców uczniów naszej szkoły o wypełnienie

i przesłanie mailem formularza na nasz adres w trybie pilnym. 

Formularz kontaktowy

 

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 szkoła będzie zamknięta do odwołania. 

Rekrutacja kandydatów do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w późniejszym terminie.

Zainteresowanych prosimy kontaktować się wyłącznie 

telefon: 606782749

e-mail: ssm_dyrektor@interia.pl

 

 

 

Szanowni Państwo,
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem oraz Fundacja Wspierania
Kultury „AMADEUSZ” mają zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w II Konkursie Duetów Instrumentalnych „MŁODY KAMERALISTA”,
który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2020 r.
w SSM I stopnia w Jeżowem.  Konkurs kierowany jest do uczniów klas
fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli i fletu.
Regulamin uczestnictwa oraz kartę zgłoszeń znajdą Państwo w załączniku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu przekazują:
mgr Marek Sękiel – Dyrektor SSM I st. w Jeżowem
tel. 600 452 228, e- mail: sekretariat@muzycznajezowe.pl

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgloszenia młody kameralista

 

 

 

I Konkursu Duetów Instrumentalnych

 

I Konkurs Duetów Instrumentalnych “Młody Kameralista”.

Organizatorami są Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem</p%3