Komunikat w sprawie rekrutacji do SSM I st. w Jeżowem

Na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) oraz komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych z dnia 26 maja 2020 r. w dniu 12 czerwca 2020 r. w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jeżowem, będą przeprowadzane badania przydatności kandydatów do klasy I cyklu sześcioletniego i klasy I cyklu czteroletniego. Badania kandydatów  polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie w sekretariacie SSM I st. w Jeżowem od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.

Szkoła przeciwdziałając rozprzestrzenianiu COVID-19 podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdających, ograniczając wzajemny kontakt kandydatów.