Wewnątrzszkolny  System  Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania znajduje się w rozdziale 6 Statutu Szkoły .