NUMER KONTA  RADY RODZICÓW

Samorządowej Szkoły Muzycznej I st.

w Jeżowem

Nadsański Bank Spółdzielczy

Odział w Jeżowem

42 9430 1029 3005 9663 3000 0001

W tytule przelewu:
    •  na Radę Rodziców: darowizna na Radę Rodziców imię i nazwisko ucznia.
  • na renowację instrumentów: darowizna na renowację, imię i nazwisko ucznia

Rada Rodziców 2019/2020:

Grzegorz Marut – Przewodniczący

Anna Przybysz – Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Zwolska – Skarbnik

Agnieszka Kołodziej – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Urszula Górska

Izabela Rodzeń

Edilberta Kaleta