NUMER KONTA  RADY RODZICÓW

Samorządowej Szkoły Muzycznej I st.

w Jeżowem

Nadsański Bank Spółdzielczy

Odział w Jeżowem

42 9430 1029 3005 9663 3000 0001

W tytule przelewu:
– na Radę Rodziców: darowizna na Radę Rodziców imię i nazwisko ucznia.

            – na renowację instrumentów: darowizna na renowację, imię i nazwisko ucznia.

Skład Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem
  w roku szkolnym 2023/2024.

1)      Przewodnicząca – Anna Przybysz
2)      Zastępca Przewodniczącego – Anna Drabik
3)      Skarbnik – Grzegorz Kołodziej
4)      Sekretarz – Bogumił Głuszak

Skład Komisji Rewizyjnej:
1)      Sylwia Czubat
2)      Paulina Zaguła
3)      Paulina Potocka