NUMER KONTA  RADY RODZICÓW

Samorządowej Szkoły Muzycznej I st.

w Jeżowem

Nadsański Bank Spółdzielczy

Odział w Jeżowem

42 9430 1029 3005 9663 3000 0001

W tytule przelewu:
    •  na Radę Rodziców: darowizna na Radę Rodziców imię i nazwisko ucznia.
  • na renowację instrumentów: darowizna na renowację, imię i nazwisko ucznia

Rada Rodziców 2021/2022:

  1. Barbara Dudzik – Przewodnicząca
  2. Artur Majowicz – Zastępca Przewodniczącego
  3. Anna Przybysz – Sekretarz
  4. Agnieszka Kołodziej – Skarbnik

Komisyjna Rewizyjna:

  1. Elżbieta Bednarz
  2. Irena Kloc
  3. Joanna Żak