Sekcja fortepianu

mgr Paweł Baran – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniator

mgr Wiesława Drabik – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniator

mgr Monika Kuca – fortepian dodatkowy, akompaniator

mgr Ryszard Marchewka – fortepian dodatkowy, akompaniator

mgr Magdalena Pamuła – fortepian

lic Aleksandra Rząsa -fortepian

Sekcja instrumentów strunowych

mgr Magdalena Wasilewska – skrzypce

mgr Maciej Woch – altówka, skrzypce

mgr Adrian Małek – skrzypce

mgr Magdalena Płóciennik – wiolonczela

mgr Marek Konieczny – gitara

Sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu

mgr Agnieszka Tomaszek – flet

mgr Janusz Hadała – klarnet

mgr Michał Jakubus – saksofon

mgr Marek Sękiel – trąbka

mgr Kazimierz Grzesik – perkusja

mgr Paweł Nowak – akordeon

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych

mgr Paulina Dąbal-Jedlińska

mgr Agnieszka Tomaszek

mgr Krystyna Węglarz

mgr Maciej Witek

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w poprzednich latach

mgr Bogdan Płóciennik – flet (2012-2014)

mgr Marta Woś-Karczmarz – fortepian (2013-2014)

mgr Magdalena Płóciennik – wiolonczela (2013-2015)

mgr Marcin Kasprzyk – fortepian (2012-2016)

mgr Krzysztof Warzocha – gitara (2012-2017)

mgr Kacper Woynarowski – wiolonczela (2015-2017)

mgr Regina Szlachta – skrzypce (2016-2017)

mgr Danuta Wołoszyn – skrzypce (2012-2018)