REKRUTACJA 2022

Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, prosimy składać

do dnia 20 maja osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: ssm_dyrektor@interia.pl.

Bliższe informacje są udzielane telefonicznie pod nr telefonu 606782749.

 

              Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Regulamin                 

 

Formularze do pobrania:

Wniosek                    

Kwestonariusz          

Oświadczenia