REKRUTACJA 2023

Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, prosimy składać

do dnia 26 maja osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@muzycznajezowe.pl

Bliższe informacje są udzielane telefonicznie pod nr telefonu 606782749.

 

              Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Regulamin                 

 

Formularze do pobrania:

Wniosek                    

Kwestonariusz          

Oświadczenia